• Α. Ράλλη & Ν. Κουτσούκος (2012). ''Πόντος, Καππαδοκία, Αϊβαλί: στα χνάρια της Μικρασιατικής Ελληνικής''. Παρουσίαση ερευνητικού προγράμματος AMiGre (Θαλής, 2012-2015) στο συνέδριο Τζαρτζάνεια 2012 (Τύρναβος, 07-09-2012)

  • Koutsoukos, N. & A. Ralli (2012). ‘From derivation to inflection: a process of grammaticalization’. Paper presented at the Morphology Meeting 2012, ( Leiden, the Netherlands, 08-09-2012)

  • Nikitas N. Karanikolas, Eleni Galiotou, George J. Xydopoulos, Angela Ralli, Konstantinos Athanasakos, George Koronakis (2013)-"Structuring a Multimedia Tri-dialectal Dictionary", Proceedings of the 16th International Conference on Text, Speech and Dialogue (TSD 2013), September 1 – 5 2013, Plzeň, CZ, LNCS vol. 8082, Springer

  • Eleni Galiotou, Nikitas Karanikolas, Io Manolessou, Nikos Pantelidis, Dimitris Papazachariou, Angela Ralli, George Xydopoulos (2013)- “Asia Minor Greek: Towards a Computational Processing”, Procedia: Social and Behavioral Science, (Special issue: Proceedings of the 3rd International Conference on Integrated Information IC-ININFO 2013, September 5-9 2013, Prague), Elsevier

  • Gkiouleka Marianna, _The Morphological Marking of Indefiniteness: evidence from Pontic and Cappadocian Greek_, Θεματική Συνεδρία στη Γλωσσική Επαφή υπό το πρίσμα της ελληνικής μορφολογικής ποικιλίας, 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας (ICGL11), Ρόδος, Σεπτέμβριος 2013.

  • Angela Ralli / Maria Koliopoulou, "Bahuvrihi compounds in German: a comparison with Modern Greek and its dialects", ICLC6 - UCCTS3 (Ghent, 11-13/07/2013)

  • Μαρία Κολιοπούλου / Θοδωρής Μαρκόπουλος / Νίκος Παντελίδης, "Πόντος, Καππαδοκία, Αιβαλί: προκλήσεις ενός ψηφιακού σώματος γραπτού υλικού", ICGL11 (Ρόδος, 26-29/09/2013)

  • Manolessou, Io & Nikolaos Pantelidis (forthcoming): Velar Fronting in Modern Greek Dialects. In A. Ralli, B. Joseph, M. Janse et al. (eds.) Proceedings of the 5th International Conference on Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Ghent, 20-22 September 2012).

  • Dimela. E. (forthcoming) "Morphological adaptation of Turkish loanwords: The case of adjectives in Asia Minor Greek". ICGL11 (Rhodes)

  • Bağrıaçık Metin, Angela Ralli, Dimitra Melissaropoulou (to appear). ‘Borrowing verbs from Oghuz Turkic: Two linguistic areas’. In N. Amiridze, P. Arkadiev & F. Gardani (eds.), Borrowed Morphology. Berlin: Walter de Gruyter (31 σελίδες).